Sprog

 

 

Overordnede regler for begge søer

1. Fiskeri er kun tilladt med gyldigt Fisketegn.

2. Det er kun tilladt at fiske med 1 enkeltkrog uden modhager.

3. Det er tilladt at fiske med levende agn.

4. Det er ikke tilladt, at forfodre efter ørred, ligesom garn net er strengt forbudt som fangstredskaber.

5. Hunde skal føres i snor.

6. Rensning af fisk skal forgå på det opsatte rensebord.

7. Affald skal henlægges i de opstillet affaldsbeholdere.

8. Misbrug medføre anmeldelse, og bortvisning.

9. Al færdsel på området er på eget ansvar og risiko.
10. Hvert fiskekort er personligt, og kan IKKE deles med andre.
Dvs. man hverken kan dele antal fisk, eller stænger med andre gæster.

 

 

Regler for karpe, Størfiskeri og malle fiskeri

1. Der må kun fiskes med kroge uden modhage.

2. Alle fisk skal afkroges på afkrogningsmåtte. (måtter udlånes i kiosken)

3. Ingen sackning af fisk, fisken skal straks genudsættes efter vejning og evt. fotografering.

4. Ingen fletline tættere end 1,5 meter fra forfang. (gælder kun størfiskeri)

5. Der må ikke benyttes båd til at sejle tackler ud (baitboats er tilladt)

6. Tænk på de andre lystfiskere ved søen, fisk ikke ind over andre pladser.

7. Efterlad ikke affald på jorden, brug skraldespandene.

8. Det er tilladt at forfodre, også dagene op til din fiskedag

 

Det er tilladt at:
Slå bivy/telt op
Lave bål, ved de opsatte bålpladser.
Grille

Parkere rundt om søen.

 

Alle fiske i Roskilde Fiskeland er "Catch & Release" fisk, som SKAL genudsættes.

Er man direkte skyld, i enten karper, stør malle, suders død, eller flytning af fisk til andet vand, vil man blive erstatnings ansvarlig for ny fisk samt bortvisning på livstid

 

 

 

  

 

 

    

Put and take